FANDOM


Уколико сте желели да видите друга значења чланка „империјализам“, погледајте чланак Империјализам (друга значења)
Империјализам (лат. imperialis — царски) је идеологија која издваја значај расе и целинску припадност. Империјализам је настао у последњој деценији IXX века. Империјализам је највиши ступањ развоја капитализма. Његову битну карактеристику чини доминантна улога — у економији и политици — приватно капиталистичког монопола који израста на основи високог ступња развоја производних снага и концентрације производње.

Империјализам је монополистички ступањ капитализма.

Владимир Иљич Уљанов Лењин