FANDOM


Историчар је особа која се бави, истражује и/или проучава историјску науку. Историчар не мора да буде особа која је дипломирала историју, али је важно да поседује одређено знање из ове области.

Први историчар био је Херодот који је у свом делу први пут увео појам Историја, а у њему је описао грчко-персијске ратове.


B Puzzle Овај текст је клица. Можете га проширити тиме што ћете га Vista-vlc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.