FANDOM


Религија је друштвена појава која подлеже одређеним законима настајања, развоја и нестајања. Религију је духовну повезаност једне групе људи са неким вишим, светим бићем, односно Богом.


B Puzzle Овај текст је клица. Можете га проширити тиме што ћете га Vista-vlc